Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy w Sadowicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

*Bilans na dzień 31.12.2019
Bilans_2019

*Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019
rachunek zyskow i strat_2019

*Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019
zestawienie zmian funduszu_2019

*Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019
informacja dodatkowa_2019

*Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018
*Bilans na dzień 31.12.2018
*Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018
*Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018